Nová generace správy energetických dat pro spotřebitele

Digitalizace transformuje energetickou architekturu a hluboce ovlivňuje obchodní strategie a vztahy mezi spotřebiteli a utilitami. Zatím co poskytuje všem hráčům nové příležitosti, digitalizace zároveň představuje i významné výzvy z pohledu distribuce a maloobchodní regulace dodávek a energetické politiky...

V Bruselu byla založena platforma pro elektromobilitu

Dne 21. dubna v Bruselu byla pro zainteresované strany založena platforma pro elektromobilitu, věnovaná udržitelné elektrifikaci dopravy. EURELECTRIC je mezi 15 zakládajícími členy platformy, která propojuje podniky a zainteresované strany z odvětví silniční, železniční dopravy, dodávek elektrické energie i občanské společnosti a města.

Vývoj revize Směrnice o OZE

Minulý měsíc měli zainteresované strany možnost vyjádřit svůj názor v konzultaci na chystanou novou směrnici o obnovitelných zdrojích, kterou připravuje Evropská komise...

Konference EURELECTRIC se zabývala přeměnou energetického sektoru

Na konci minulého roku vydal EURELECTRIC svou každoroční Statistiku o vývoji energetiky a jejích trendech. Tato publikace byla představena 14. prosince na konferenci o přeměně energetického sektoru a sešli se ní významní představitelé evropské energetické politiky...