Jednání Výboru ITRE o EU ETS je v plném proudu

Návrh reformy EU ETS byl Evropskou komisí předložen v červenci loňského roku a právě vstupuje do pokročilé fáze jednání v rámci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). K návrhu se v rámci výboru ITRE shromáždilo 775 pozměňovacích návrhů ještě před letní přestávkou, ve srovnání se 729 pozměňovacími návrhy ve Výboru pro životní prostředí (ENVI), takže teď čeká na europoslance náročný úkol nalézt kompromis mezi různými politickými skupinami...

Nová generace správy energetických dat pro spotřebitele

Digitalizace transformuje energetickou architekturu a hluboce ovlivňuje obchodní strategie a vztahy mezi spotřebiteli a utilitami. Zatím co poskytuje všem hráčům nové příležitosti, digitalizace zároveň představuje i významné výzvy z pohledu distribuce a maloobchodní regulace dodávek a energetické politiky...

V Bruselu byla založena platforma pro elektromobilitu

Dne 21. dubna v Bruselu byla pro zainteresované strany založena platforma pro elektromobilitu, věnovaná udržitelné elektrifikaci dopravy. EURELECTRIC je mezi 15 zakládajícími členy platformy, která propojuje podniky a zainteresované strany z odvětví silniční, železniční dopravy, dodávek elektrické energie i občanské společnosti a města.

Vývoj revize Směrnice o OZE

Minulý měsíc měli zainteresované strany možnost vyjádřit svůj názor v konzultaci na chystanou novou směrnici o obnovitelných zdrojích, kterou připravuje Evropská komise...