EURELECTRIC vznikl v roce 1999 sloučením dvou sdružení v elektroenergetice: UNIPEDE – International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy (Mezinárodní unie výrobců a distributorů elektrické energie, založené v roce 1925) a EURELECTRIC – European Grouping of Electricity Undertakings (Evropské sdružení elektroenergetických podniků, fungující od roku 1990).

V letech 2000 až 2002 zastupovala Českou republiku v EURELECTRIC společnost ČEZ, a. s.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) reprezentuje českou energetiku v EURELECTRIC od roku 2002. Zástupci členských subjektů ČSZE aktivně působí v představenstvu, jednotlivých výborech a ve zhruba třiceti pracovních skupinách.

 

Novinky z EU

Čistá mobilita v EU

Trend dekarbonizace začíná na půdě Evropské unie ovládat i mobilitu a tak bude muset doprava v budoucnu zvýšit svůj příspěvek ke snižování emisí, jak se to již několik let děje v odvětví energetiky. Důkazem toho je další vlna legislativních návrhů z pera Evropské komise, která navazuje na soubor opatření z května 2017, s cílem ekologizovat nejen osobní, ale následně i nákladní dopravu a přispět tím k naplňování klimatických cílů Pařížské dohody.

Pozice EURELECTRIC k “zimnímu balíčku“

Zimní balíček legislativních návrhů představila Evropská komise na konci listopadu minulého roku a následných několik měsíců se všechny energeticky zainteresované skupiny snažily tento historicky největší balík budoucí legislativy prostudovat a vytvořit si svůj názor a následně zpracovat pozice, které se v příštích měsících a pravděpodobně i letech budou snažit prosazovat na bruselském „hřišti“.