EURELECTRIC vznikl v roce 1999 sloučením dvou sdružení v elektroenergetice: UNIPEDE – International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy (Mezinárodní unie výrobců a distributorů elektrické energie, založené v roce 1925) a EURELECTRIC – European Grouping of Electricity Undertakings (Evropské sdružení elektroenergetických podniků, fungující od roku 1990).

V letech 2000 až 2002 zastupovala Českou republiku v EURELECTRIC společnost ČEZ, a. s.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) reprezentuje českou energetiku v EURELECTRIC od roku 2002. Zástupci členských subjektů ČSZE aktivně působí v představenstvu, jednotlivých výborech a ve zhruba dvaceti pracovních skupinách.

 

Novinky z EU

Návrh budoucího víceletého rozpočtu EU

Představitelé Evropské komise Günther Oettinger (komisař pro rozpočet) a Jean-Claude Juncker (předseda Evropské komise) 2. května 2018 představili v Evropském parlamentu návrh dlouhodobého evropského rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Jedním z hlavních oříšků bylo, jak se vyrovnat s odchodem Velké Británie, která přispívá do společného rozpočtu EU 13 mld EUR ročně. Jak by tedy podle Komise měl rozpočet vypadat?

Udržitelné finance a energetika

Evropská komise v květnu roku 2018 přišla s návrhem na balík legislativních opatření s nálepkou “udržitelné finance“, který si kladl za cíl posílit orientaci kapitálových toků směrem k udržitelným investicím, řídit finanční rizika vyplývající ze změny klimatu, zhoršování životního prostředí a sociálních aspektů.

Tři části zimního balíčku uzavřeny

Rok a půl trval vyjednávací maratón o finální podobě tzv. zimního balíčku v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a správy (governance). V brzkých ranních hodinách 14. června 2018 uzavřeli vyjednavači negociace nad Směrnicí o obnovitelných zdrojích a 19. června dotáhli úspěšně i dohodu nad Směrnicí o energetické účinnosti. O pár hodin později, 20. června opět nad ránem už bylo jasné, že v rámci posledního trialogu vedeném končícím bulharským předsednictvím se Evropská komise, Evropský parlament a zástupci Rady dohodnou i nad hlavními parametry Nařízení o správě energetické unie a tento trojboj tak bude po mnoha měsících kompletní.