Sdružení  EURELECTRIC zastupuje společné zájmy evropské elektroenergetiky, sídlí v Bruselu a v současnosti má přes 30 členů. Jeho nejdůležitější činností je sledování procesu přípravy energetické legislativy na evropské úrovni, formulace společných pozic a jejich aktivní prezentace vůči evropským institucím.

  V rámci EURELECTRIC se připravují poziční materiály pro veřejné konzultace i stanoviska vůči konkrétním legislativním návrhům Evropské komise a pro průběh legislativního procesu v Evropském parlamentu a Radě. V dnešní době je většina energetické legislativy přijímána v Bruselu a následně je pouze přejímána do národních legislativ jednotlivých členských států. Je proto potřeba si uvědomit, že bez monitoringu bruselského legislativního procesu a aktivního vystupování na nadnárodní úrovni není možné efektivně hájit zájmy evropské elektroenergetiky.

 

  Českou republiku, která je jedním z členů EURELECTRIC skrze Český svaz zaměstnavatelů v energetice, zastupují ve výborech a pracovních skupinách společnosti ČEZ, a. s., ČVUT - Katedra elektroenergetiky, EGÚ Brno, a. s. a Karlova univerzita - 3. lékařská fakulta.

 

 

Novinky z EU

Balíček Fit for 55

Dne 14. července 2021 zveřejnila Evropská komise balíček legislativních návrhů Fit for 55, kterým chce dosáhnout v rámci Zelené dohody pro Evropu cíle klimatické neutrality do roku 2050 a snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55 %.

První delegované akty pro Taxonomii schváleny

V prosinci 2021 se dokoncilo schvalování prvních delegovaných aktů v rámci taxonomie v Evropském parlamentu a v Radě a již nic nebrání startu používání taxonomie, klasifikačního systému pro identifikaci udržitelných aktivit.

Strategie EU pro integraci energetických systémů

Strategie EU pro integraci energetických systémů bude hrát zásadní roli při zeleném oživení evropské ekonomiky. Eurelectric vyzval Evropskou Komisi, aby v reakci na veřejnou konzultaci zajistila účinné využívání dekarbonizovaného energetického systému poháněného přímou elektrifikací.