Sdružení  EURELECTRIC zastupuje společné zájmy evropské elektroenergetiky, sídlí v Bruselu a v současnosti má přes 30 členů. Jeho nejdůležitější činností je sledování procesu přípravy energetické legislativy na evropské úrovni, formulace společných pozic a jejich aktivní prezentace vůči evropským institucím.

  V rámci EURELECTRIC se připravují poziční materiály pro veřejné konzultace i stanoviska vůči konkrétním legislativním návrhům Evropské komise a pro průběh legislativního procesu v Evropském parlamentu a Radě. V dnešní době je většina energetické legislativy přijímána v Bruselu a následně je pouze přejímána do národních legislativ jednotlivých členských států. Je proto potřeba si uvědomit, že bez monitoringu bruselského legislativního procesu a aktivního vystupování na nadnárodní úrovni není možné efektivně hájit zájmy evropské elektroenergetiky.

 

  Českou republiku, která je jedním z členů EURELECTRIC skrze Český svaz zaměstnavatelů v energetice, zastupují ve výborech a pracovních skupinách společnosti ČEPS, a. s., ČEZ, a. s., ČVUT - Katedra elektroenergetiky, EGÚ Brno, a. s., Karlova univerzita - 3. lékařská fakulta a Pražská energetika, a. s..

 

 

Novinky z EU

Nová generace správy energetických dat pro spotřebitele

Digitalizace transformuje energetickou architekturu a hluboce ovlivňuje obchodní strategie a vztahy mezi spotřebiteli a utilitami. Zatím co poskytuje všem hráčům nové příležitosti, digitalizace zároveň představuje i významné výzvy z pohledu distribuce a maloobchodní regulace dodávek a energetické politiky...

V Bruselu byla založena platforma pro elektromobilitu

Dne 21. dubna v Bruselu byla pro zainteresované strany založena platforma pro elektromobilitu, věnovaná udržitelné elektrifikaci dopravy. EURELECTRIC je mezi 15 zakládajícími členy platformy, která propojuje podniky a zainteresované strany z odvětví silniční, železniční dopravy, dodávek elektrické energie i občanské společnosti a města.