Sdružení  EURELECTRIC zastupuje společné zájmy evropské elektroenergetiky, sídlí v Bruselu a v současnosti má přes 30 členů. Jeho nejdůležitější činností je sledování procesu přípravy energetické legislativy na evropské úrovni, formulace společných pozic a jejich aktivní prezentace vůči evropským institucím.

  V rámci EURELECTRIC se připravují poziční materiály pro veřejné konzultace i stanoviska vůči konkrétním legislativním návrhům Evropské komise a pro průběh legislativního procesu v Evropském parlamentu a Radě. V dnešní době je většina energetické legislativy přijímána v Bruselu a následně je pouze přejímána do národních legislativ jednotlivých členských států. Je proto potřeba si uvědomit, že bez monitoringu bruselského legislativního procesu a aktivního vystupování na nadnárodní úrovni není možné efektivně hájit zájmy evropské elektroenergetiky.

 

  Českou republiku, která je jedním z členů EURELECTRIC skrze Český svaz zaměstnavatelů v energetice, zastupují ve výborech a pracovních skupinách společnosti ČEPS, a. s., ČEZ, a. s., ČVUT - Katedra elektroenergetiky, EGÚ Brno, a. s., Karlova univerzita - 3. lékařská fakulta a Pražská energetika, a. s..

 

 

Novinky z EU

Společná konference ACER-CEER: Směrem k market designu budoucnosti

Se světle nových legislativních návrhů Evropské komise na "čistou energii pro všechny Evropany" uspořádal ACER a CEER společnou konferenci, aby diskutovali o klíčových otázkách a souvisejících regulačních výzvách spojených s novým designem trhu s energií...

Jak si vedou obnovitelné zdroje energie v Evropské unii

Podíl obnovitelných zdrojů je stále na vzestupu a v roce 2015 představoval téměř 17% spotřeby energie v EU, uvedl v polovině března Evropský statistický úřad EUROSTAT. Zajímavé je, že již jedenáct členských států dosáhlo s velkým předstihem svých cílů pro rok 2020...

Hlavní náplní práce EURELECTRIC v roce 2017 bude tzv. balíček pro čistou energii

Poslední listopadový den roku 2016 vydala Evropská komise dlouho očekávaný zimní balíček legislativních opatření, neboli tzv. Clean Energy Package  - balíček pro čistou energii. V rámci prvních reakcí konstatoval EURELECTRIC, že tento balíček podporuje integraci trhu a nákladově efektivní obnovitelné zdroje energie, ale chybí konzistence v rámci designu trhu a dostatečné posílení postavení spotřebitelů...