Sdružení  EURELECTRIC zastupuje společné zájmy evropské elektroenergetiky, sídlí v Bruselu a v současnosti má přes 30 členů. Jeho nejdůležitější činností je sledování procesu přípravy energetické legislativy na evropské úrovni, formulace společných pozic a jejich aktivní prezentace vůči evropským institucím.

  V rámci EURELECTRIC se připravují poziční materiály pro veřejné konzultace i stanoviska vůči konkrétním legislativním návrhům Evropské komise a pro průběh legislativního procesu v Evropském parlamentu a Radě. V dnešní době je většina energetické legislativy přijímána v Bruselu a následně je pouze přejímána do národních legislativ jednotlivých členských států. Je proto potřeba si uvědomit, že bez monitoringu bruselského legislativního procesu a aktivního vystupování na nadnárodní úrovni není možné efektivně hájit zájmy evropské elektroenergetiky.

 

  Českou republiku, která je jedním z členů EURELECTRIC skrze Český svaz zaměstnavatelů v energetice, zastupují ve výborech a pracovních skupinách společnosti ČEPS, a. s., ČEZ, a. s., ČVUT - Katedra elektroenergetiky, EGÚ Brno, a. s., Karlova univerzita - 3. lékařská fakulta a Pražská energetika, a. s..

 

 

Novinky z EU

Jednání Výboru ITRE o EU ETS je v plném proudu

Návrh reformy EU ETS byl Evropskou komisí předložen v červenci loňského roku a právě vstupuje do pokročilé fáze jednání v rámci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). K návrhu se v rámci výboru ITRE shromáždilo 775 pozměňovacích návrhů ještě před letní přestávkou, ve srovnání se 729 pozměňovacími návrhy ve Výboru pro životní prostředí (ENVI), takže teď čeká na europoslance náročný úkol nalézt kompromis mezi různými politickými skupinami...