Prezentace EURELECTRIC 26.4.2016 v Praze

Český svaz zaměstnavatelů v energetice pořádal dne 26.4.2016 každoroční seminář s generálním tajemníkem EURELECTRIC Hans ten Bergem o vývoji evropské energetické politiky.

Prezentace EURELECTRIC 20.1.2015 v Praze

Český svaz zaměstnavatelů v energetice pořádal dne 20.1.2015 každoroční seminář s generálním tajemníkem EURELECTRIC Hans ten Bergem o vývoji evropské energetické politiky...

Prezentace EURELECTRIC 23.1.2014 v Praze

Český svaz zaměstnavatelů v energetice pořádal dne 23.1.2014 seminář s generálním tajemníkem EURELECTRIC Hans ten Bergem, který představil stanoviska energetického sdružení EURELECTRIC k aktuálním elektroenergetickým tématům, která se na úrovni Bruselu diskutují a k výhledům evropské energetické politiky.

Novinky z EU

Čistá mobilita v EU

Trend dekarbonizace začíná na půdě Evropské unie ovládat i mobilitu a tak bude muset doprava v budoucnu zvýšit svůj příspěvek ke snižování emisí, jak se to již několik let děje v odvětví energetiky. Důkazem toho je další vlna legislativních návrhů z pera Evropské komise, která navazuje na soubor opatření z května 2017, s cílem ekologizovat nejen osobní, ale následně i nákladní dopravu a přispět tím k naplňování klimatických cílů Pařížské dohody.

Pozice EURELECTRIC k “zimnímu balíčku“

Zimní balíček legislativních návrhů představila Evropská komise na konci listopadu minulého roku a následných několik měsíců se všechny energeticky zainteresované skupiny snažily tento historicky největší balík budoucí legislativy prostudovat a vytvořit si svůj názor a následně zpracovat pozice, které se v příštích měsících a pravděpodobně i letech budou snažit prosazovat na bruselském „hřišti“.