Sdružení  EURELECTRIC zastupuje společné zájmy evropské elektroenergetiky, sídlí v Bruselu a v současnosti má přes 30 členů. Jeho nejdůležitější činností je sledování procesu přípravy energetické legislativy na evropské úrovni, formulace společných pozic a jejich aktivní prezentace vůči evropským institucím.

V rámci EURELECTRIC se připravují poziční materiály pro veřejné konzultace i stanoviska vůči konkrétním legislativním návrhům Evropské komise a pro průběh legislativního procesu v Evropském parlamentu a Radě. V dnešní době je většina energetické legislativy přijímána v Bruselu a následně je pouze přejímána do národních legislativ jednotlivých členských států. Je proto potřeba si uvědomit, že bez monitoringu bruselského legislativního procesu a aktivního vystupování na nadnárodní úrovni není možné efektivně hájit zájmy evropské elektroenergetiky.

Hlavními cíly EURELECTRIC je dosáhnout dodávek uhlíkově neutrální elektřiny v Evropě do roku 2050, zajištění nákladově-optimální a spolehlivé dodávky elektřiny skrze integrovaný trh a rozvoj energetické účinnosti jako nástroje k tlumení klimatických změn.

EURELECTRIC spolupracuje kromě institucí EU s dalšími mezinárodními organizacemi ACER, ENTSO-E, WTO, WEC při respektování jejich vlastního poslání a působnosti. 

Jak EURELECTRIC prakticky funguje? Představenstvo EURELECTRICu stanovuje jakými tématy se bude sdružení zabývat a určuje hlavní strategie a cíle. Každý člen má v představenstvu svého zástupce. Prezident je volen představenstvem na dva roky a od května 2019 je jím Magnus Hall, generální ředitel Vattenfall. V Bruselu zajišťuje fungování sdružení 30-ti členný sekretariát. V současné době se členové schází ve 20-ti pracovních skupinách sdružených v pěti výborech - „Výbor pro elektrifikaci a udržitelnost“, „Výbor pro výrobu a životní prostředí“, „Výbor pro trh a investice“, „Výbor pro distribuci a podporu trhu“ a „ Výbor pro zákazníky a maloobchod“. 

Proč je pro evropskou elektroenergetiku vlastně tak důležité mít v Bruselu takovéto zastoupení? Vliv jednotlivých států je na bruselské úrovni značně limitován, a proto je nutno tvořit koalice se společným zájmem – a k tomu právě slouží EURELECTRIC. Když toto sdružení vystupuje jménem celé evropské elektroenergetiky a prezentuje její názory vůči evropským institucím, jedná se o silný hlas, který je v Bruselu respektován a je k tomuto názoru přihlíženo.

Novinky z EU

Návrh budoucího víceletého rozpočtu EU

Představitelé Evropské komise Günther Oettinger (komisař pro rozpočet) a Jean-Claude Juncker (předseda Evropské komise) 2. května 2018 představili v Evropském parlamentu návrh dlouhodobého evropského rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Jedním z hlavních oříšků bylo, jak se vyrovnat s odchodem Velké Británie, která přispívá do společného rozpočtu EU 13 mld EUR ročně. Jak by tedy podle Komise měl rozpočet vypadat?

Udržitelné finance a energetika

Evropská komise v květnu roku 2018 přišla s návrhem na balík legislativních opatření s nálepkou “udržitelné finance“, který si kladl za cíl posílit orientaci kapitálových toků směrem k udržitelným investicím, řídit finanční rizika vyplývající ze změny klimatu, zhoršování životního prostředí a sociálních aspektů.

Tři části zimního balíčku uzavřeny

Rok a půl trval vyjednávací maratón o finální podobě tzv. zimního balíčku v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a správy (governance). V brzkých ranních hodinách 14. června 2018 uzavřeli vyjednavači negociace nad Směrnicí o obnovitelných zdrojích a 19. června dotáhli úspěšně i dohodu nad Směrnicí o energetické účinnosti. O pár hodin později, 20. června opět nad ránem už bylo jasné, že v rámci posledního trialogu vedeném končícím bulharským předsednictvím se Evropská komise, Evropský parlament a zástupci Rady dohodnou i nad hlavními parametry Nařízení o správě energetické unie a tento trojboj tak bude po mnoha měsících kompletní.