Udržitelné finance a energetika

Evropská komise v květnu roku 2018 přišla s návrhem na balík legislativních opatření s nálepkou “udržitelné finance“, který si kladl za cíl posílit orientaci kapitálových toků směrem k udržitelným investicím, řídit finanční rizika vyplývající ze změny klimatu, zhoršování životního prostředí a sociálních aspektů.

Návrh budoucího víceletého rozpočtu EU

Představitelé Evropské komise Günther Oettinger (komisař pro rozpočet) a Jean-Claude Juncker (předseda Evropské komise) 2. května 2018 představili v Evropském parlamentu návrh dlouhodobého evropského rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Jedním z hlavních oříšků bylo, jak se vyrovnat s odchodem Velké Británie, která přispívá do společného rozpočtu EU 13 mld EUR ročně. Jak by tedy podle Komise měl rozpočet vypadat?

Tři části zimního balíčku uzavřeny

Rok a půl trval vyjednávací maratón o finální podobě tzv. zimního balíčku v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a správy (governance). V brzkých ranních hodinách 14. června 2018 uzavřeli vyjednavači negociace nad Směrnicí o obnovitelných zdrojích a 19. června dotáhli úspěšně i dohodu nad Směrnicí o energetické účinnosti. O pár hodin později, 20. června opět nad ránem už bylo jasné, že v rámci posledního trialogu vedeném končícím bulharským předsednictvím se Evropská komise, Evropský parlament a zástupci Rady dohodnou i nad hlavními parametry Nařízení o správě energetické unie a tento trojboj tak bude po mnoha měsících kompletní. 

Čistá mobilita v EU

Trend dekarbonizace začíná na půdě Evropské unie ovládat i mobilitu a tak bude muset doprava v budoucnu zvýšit svůj příspěvek ke snižování emisí, jak se to již několik let děje v odvětví energetiky. Důkazem toho je další vlna legislativních návrhů z pera Evropské komise, která navazuje na soubor opatření z května 2017, s cílem ekologizovat nejen osobní, ale následně i nákladní dopravu a přispět tím k naplňování klimatických cílů Pařížské dohody.

Výroční konference EURELECTRIC – nabitá budoucnost

19.-20. června 2017 uspořádal EURELECTRIC v portugalském Estorilu svou výroční konvenci s názvem "Plug & Play: charged for the future“. Celá konference podtrhovala potenciál elektrifikace pro společnost, zabývala se některými hlavními výzvami a příležitostmi, které nabízí digitální revoluce a diskutovala budoucnost odvětví elektřiny, v níž výrobci jako takoví hrají již jinou roli než v minulosti.

Pozice EURELECTRIC k “zimnímu balíčku“

Zimní balíček legislativních návrhů představila Evropská komise na konci listopadu minulého roku a následných několik měsíců se všechny energeticky zainteresované skupiny snažily tento historicky největší balík budoucí legislativy prostudovat a vytvořit si svůj názor a následně zpracovat pozice, které se v příštích měsících a pravděpodobně i letech budou snažit prosazovat na bruselském „hřišti“.

Společná konference ACER-CEER: Směrem k market designu budoucnosti

Se světle nových legislativních návrhů Evropské komise na "čistou energii pro všechny Evropany" uspořádal ACER a CEER společnou konferenci, aby diskutovali o klíčových otázkách a souvisejících regulačních výzvách spojených s novým designem trhu s energií...

Hlavní náplní práce EURELECTRIC v roce 2017 bude tzv. balíček pro čistou energii

Poslední listopadový den roku 2016 vydala Evropská komise dlouho očekávaný zimní balíček legislativních opatření, neboli tzv. Clean Energy Package  - balíček pro čistou energii. V rámci prvních reakcí konstatoval EURELECTRIC, že tento balíček podporuje integraci trhu a nákladově efektivní obnovitelné zdroje energie, ale chybí konzistence v rámci designu trhu a dostatečné posílení postavení spotřebitelů...

Jak si vedou obnovitelné zdroje energie v Evropské unii

Podíl obnovitelných zdrojů je stále na vzestupu a v roce 2015 představoval téměř 17% spotřeby energie v EU, uvedl v polovině března Evropský statistický úřad EUROSTAT. Zajímavé je, že již jedenáct členských států dosáhlo s velkým předstihem svých cílů pro rok 2020...