Čistá mobilita v EU

Trend dekarbonizace začíná na půdě Evropské unie ovládat i mobilitu a tak bude muset doprava v budoucnu zvýšit svůj příspěvek ke snižování emisí, jak se to již několik let děje v odvětví energetiky. Důkazem toho je další vlna legislativních návrhů z pera Evropské komise, která navazuje na soubor opatření z května 2017, s cílem ekologizovat nejen osobní, ale následně i nákladní dopravu a přispět tím k naplňování klimatických cílů Pařížské dohody.

Pozice EURELECTRIC k “zimnímu balíčku“

Zimní balíček legislativních návrhů představila Evropská komise na konci listopadu minulého roku a následných několik měsíců se všechny energeticky zainteresované skupiny snažily tento historicky největší balík budoucí legislativy prostudovat a vytvořit si svůj názor a následně zpracovat pozice, které se v příštích měsících a pravděpodobně i letech budou snažit prosazovat na bruselském „hřišti“.

Výroční konference EURELECTRIC – nabitá budoucnost

19.-20. června 2017 uspořádal EURELECTRIC v portugalském Estorilu svou výroční konvenci s názvem "Plug & Play: charged for the future“. Celá konference podtrhovala potenciál elektrifikace pro společnost, zabývala se některými hlavními výzvami a příležitostmi, které nabízí digitální revoluce a diskutovala budoucnost odvětví elektřiny, v níž výrobci jako takoví hrají již jinou roli než v minulosti.

Společná konference ACER-CEER: Směrem k market designu budoucnosti

Se světle nových legislativních návrhů Evropské komise na "čistou energii pro všechny Evropany" uspořádal ACER a CEER společnou konferenci, aby diskutovali o klíčových otázkách a souvisejících regulačních výzvách spojených s novým designem trhu s energií...

Hlavní náplní práce EURELECTRIC v roce 2017 bude tzv. balíček pro čistou energii

Poslední listopadový den roku 2016 vydala Evropská komise dlouho očekávaný zimní balíček legislativních opatření, neboli tzv. Clean Energy Package  - balíček pro čistou energii. V rámci prvních reakcí konstatoval EURELECTRIC, že tento balíček podporuje integraci trhu a nákladově efektivní obnovitelné zdroje energie, ale chybí konzistence v rámci designu trhu a dostatečné posílení postavení spotřebitelů...

Jak si vedou obnovitelné zdroje energie v Evropské unii

Podíl obnovitelných zdrojů je stále na vzestupu a v roce 2015 představoval téměř 17% spotřeby energie v EU, uvedl v polovině března Evropský statistický úřad EUROSTAT. Zajímavé je, že již jedenáct členských států dosáhlo s velkým předstihem svých cílů pro rok 2020...

Jednání Výboru ITRE o EU ETS je v plném proudu

Návrh reformy EU ETS byl Evropskou komisí předložen v červenci loňského roku a právě vstupuje do pokročilé fáze jednání v rámci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). K návrhu se v rámci výboru ITRE shromáždilo 775 pozměňovacích návrhů ještě před letní přestávkou, ve srovnání se 729 pozměňovacími návrhy ve Výboru pro životní prostředí (ENVI), takže teď čeká na europoslance náročný úkol nalézt kompromis mezi různými politickými skupinami...