Se světle nových legislativních návrhů Evropské komise na "čistou energii pro všechny Evropany" uspořádal ACER a CEER společnou konferenci, aby diskutovali o klíčových otázkách a souvisejících regulačních výzvách spojených s novým designem trhu s energií. Zapojení spotřebitelů, odezva poptávky neboli „demand response“ a integrace trhů s plynem a elektřinou byly hlavními tématy na této konferenci.
 

Lord Mogg, předseda ACER a prezident CEER otevřel konferenci zmínkou o publikaci obsahující "počáteční reakci" evropských energetických regulátorů na tento balíček pro čistou energii. V nadcházejících měsících se očekává publikování dalších bílých knih k řadě klíčových témat.
 

Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise, zmínil, že v příštím roce se Evropská komise zaměří na implementaci zimního balíčku a jak se promítne do platné legislativy. Také poskytl výčet některých klíčových prvků balíčku, jako jsou aktivní zákazníci§, e-mobilita, energetická účinnost, bezpečnost dodávek a energetická chudoba. Dále vyzdvihl roli ACER a ENTSO-E při posuzování celoevropské přiměřenosti a provádění síťových kodexů, jako například na "flexibilní" řešení jako je skladování elektrické energie.
 

První panelová diskuse se zaměřila na zapojení zákazníků a propagaci odezvy poptávky. Účastníci z řad Evropské komise, spotřebitelských organizací, EURELECTRIC či regulátorů zmínili své názory na legislativní balíček a možná vylepšení, které doporučují. Co se týče distributorů, bylo konstatováno, že hrají klíčovou roli v energetické transformaci a jejich pozice v energetickém byznysu se do velké míry mění. Fergal McNamara z EURELECTRIC  uvedl, že decentralizace má velký vliv na DSO, ale to má své limity a vždy zde bude potřeba a prostor pro existenci provozovatelů distribučních soustav. Navíc se obchodní model distributorů přeměňuje z regulovaného monopolu na více podnikatelskou bázi.

Přimět spotřebitele, aby se více zapojili, není snadný úkol. Každý spotřebitel je jiný a bylo by naivní se snažit vnucovat stejné produkty paušálně všem spotřebitelům. Sdružení spotřebitelů BEUC věří, že odezva poptávky vytváří komplexnější nové energetické trhy a ti spotřebitelé, kteří jsou schopni se na tomto podílet a flexibilně reagovat se svou poptávkou by měli být finančně odměněni. Jedna z přednášejících dokonce žertem nazvala odezvu poptávky jako „novou černou“. Kromě toho bude pro aktivní spotřebitele nejdůležitější otázkou mít pouze jedno hlavní kontaktní místo, aby jejich interakce s energetickým systémem byla co nejefektivnější.