Návrh reformy EU ETS byl Evropskou komisí předložen v červenci loňského roku a právě vstupuje do pokročilé fáze jednání v rámci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). K návrhu se v rámci výboru ITRE shromáždilo 775 pozměňovacích návrhů ještě před letní přestávkou, ve srovnání se 729 pozměňovacími návrhy ve Výboru pro životní prostředí (ENVI), takže teď čeká na europoslance náročný úkol nalézt kompromis mezi různými politickými skupinami.

U tohoto legislativního návrhu má výbor ITRE za úkol poskytovat své stanovisko, zatímco hlavní zprávu vypracovává výbor ENVI, který ale pravděpodobně nebude mít uši tolik otevřené vůči průmyslu. Během několika příštích týdnů bude u všech odvětvích průmyslu snaha zajistit, aby se jejich hlavní cíle patřičně odrážely v závěrečné zprávě ITRE, která bude mít vůči obavám průmyslu větší pochopení.

Ještě před letní pauzou vznikl v ITRE rozpor mezi hlavním zpravodajem a zpravodaji stínovými, což vedlo k přípravě druhého návrhu, který sloužil jako základ pro další vnitřní diskuse počátkem září. V zásadě platí, že rozporná diskuse se soustředila na ustanovení o úniku uhlíku. Některé části nového návrhu zpravodaje obsahují ustanovení, které jsou relevantní pro odvětví elektřiny, jako je například návrh kompenzovat nepřímé náklady EU ETS, které jsou předávány na průmysl, prostřednictvím cen elektřiny. Tato opatření by měla být uplatňována takovým způsobem, který zabraňuje narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, jakož i nadměrnou kompenzaci vzniklých nákladů, a následuje plně harmonizované metodiky na úrovni EU, pokud jde o míru náhrady, v souladu s pravidly státní podpory. Duch navrhovaného kompromisu je v souladu s pozicí EURELECTRIC, ale bude vyžadovat další doladění. EURELECTRIC je přesvědčen, že aby se zabránilo narušování fungování trhů s elektřinou a uhlíku, případná náhrada nepřímých nákladů by neměla být financována prostřednictvím účtu za elektřinu, ale měla by pocházet z výnosů z dražeb povolenek.

Další relevantní ustanovení kompromisního návrhu patří nápad na zachování bezplatných povolenek pro kogeneračních jednotky napojené na dálkové vytápění.

Než bude možno práci výboru ITRE prohlásit za dokončenou (přijetí stanoviska je plánováno na 13. října), je potřeba zodpovědět řadu zásadních otázek např. o možném zvýšení úrovně ambicí EU, jak začlenit případné navýšení klimatických ambicí EU vyplývající z UNFCCC, jak zlepšit řízení modernizace fondu atd.

Slovenské předsednictví ještě nepředložilo první návrh kompromisního textu Rady, ale klade si za cíl najít odpovědi alespoň na některé z těchto otázek do konce letošního roku, což by jí umožnilo dosáhnout politické dohody mezi členskými státy na Radě pro životní prostředí v prosinci.

Vzhledem k tomu, že hlasování o zprávě ve výboru ENVI je naplánováno na 8. prosince, jednání mezi třemi orgány (Komise, Parlament a Rada) by mohlo začít v první polovině roku 2017.