19.-20. června 2017 uspořádal EURELECTRIC v portugalském Estorilu svou výroční konvenci s názvem "Plug & Play: charged for the future“. Celá konference podtrhovala potenciál elektrifikace pro společnost, zabývala se některými hlavními výzvami a příležitostmi, které nabízí digitální revoluce a diskutovala budoucnost odvětví elektřiny, v níž výrobci jako takoví hrají již jinou roli než v minulosti.

První den konference se zaměřil na výzvy, kterým musíme čelit, aby elektrifikace mohla realizovat svůj skutečný potenciál při dosažení energetické transformace. Rovněž se diskutovalo o technickém vývoji v souvislosti s dekarbonizací a analyzovaly se důsledky měnících se požadavků a preferencí zákazníků na podnikání navazující na energetiku.

Odcházející prezident EURELECTRIC Antonio Mexia, generální ředitel EDP, připomněl priority svého předsednictví a zdůraznil důležitou úlohu elektřiny pro decentralizovanou a konkurenceschopnou Evropu. "Uskutečnění elektrifikace, posílení zákazníků prostřednictvím inovativních řešení a inteligentních návrhů trhu jsou všechny nezbytné prvky pro udržitelnou transformaci."

Kromě panelových diskusí bylo součástí konference i několik konkrétních ukázek nových obchodních modelů, například společností E.ON a EDP. Obě společnosti demonstrovaly, jak nová zařízení a aplikace přinášejí do systému více inteligence a zvyšují angažovanost a důvěru spotřebitelů.

Část věnovaná regulačnímu rámci, který je potřebný k vytvoření správných pobídek na úrovni EU a na místní úrovni, zdůraznila význam transparentnosti při tvorbě cen a přiblížení cenové struktury k fyzické povaze distribuční sítě. Rovněž vyzdvihla význam signálů tržních cen a potřebu modernizace energetické regulace týkající se flexibility v síti.

Druhý den výroční konference EURELECTRIC zkoumal, jaký budou mít technologické trendy dopad na budoucnost veřejných služeb a jak nové technologie usnadní inovace v hodnotovém řetězci. Kristen Hasberg, spoluzakladatelka společnosti StromDAO Ltd. a přednášející na IT univerzitě v Kodani například přiblížila, jak funguje technologie blockchain. "Dnešní sdílení ekonomiky je spíše o agregaci než o sdílení. Blockchain by mohl umožnit spravedlivější způsob sdílení zisku, "řekla.

Klíčové projevy byly opět následovány dvěma demonstracemi obchodních modelů. Lars Falch, zakladatel a generální ředitel společnosti Powerpeers, zdůraznil, že služba peer to peer může přinést flexibilní hodnotu, výhody optimalizace sítě a větší transparentnost, pokud jde o výrobu a spotřebu zelené energie. Scott Kessler, ředitel divize Business Development společnosti LO3 Energy, uvedl, že 69% spotřebitelů má zájem na trhu s energií a bude trvat pouze 2 až 5 let než se změní obchodní modely hromadně.

Účastníci panelů poukázali na úsilí, které firmy vyvíjejí v procesu adaptace na nové, především digitální technologie, které každý rok vstupují na scénu. Ačkoli budou mít technologické inovace neustále větší vliv na fungování energetického průmyslu, síť zůstává nezbytná, pokud existuje fyzická dodávka. Všichni se však shodli na tom, že síť se bude vyvíjet neustále více do podoby jakési platformy, která je myšlena a navržena z pohledu zákazníka.

Panelová diskuse generálních ředitelů přinesla hlavní myšlenky, že je třeba odstranit stávající narušení a zásahy do trhu a zavést nový model trhu. Zdůraznili, že současné tržní podmínky ztěžují financování investic do výroby elektřiny a že je zapotřebí jasného regulačního rámce.

Další výroční konference EURELECTRIC se uskuteční v Lublani v červnu 2018.

Shrnutí nejzajímavějších příspěvků konference včetně videí je možné shlédnout na: http://www.eurelectric.org/estoril2017