Dobíjecí infrastruktura elektrických vozidel (EV) je spolu se skladováním elektrické energie a správou dat považována za šedé oblasti distribuce. Nedávno publikovaná studie EURELECTRIC s názvem Dobíjecí infrastruktura pro elektromobily analyzuje výzvy a příležitosti týkající se zavádění dobíjecí infrastruktury pro elektromobily. Dokument navrhuje model DSO pro zavádění dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla v zemích, kde konkurence ještě nezačala.

Elektromobilita je nedílnou součástí řešení evropské dopravní a energetické výzvy. EURELECTRIC se zabývá třemi pilíři, které jsou zásadními pro budování základů nasazení elektromobility v Evropě ve velkém měřítku: veřejná podpora, standardizace a interoperabilita jako základ nových služeb a zavádění dobíjecí infrastruktury pro  EV.

Studie EURELECTRIC se zaměřuje na třetí pilíř, analyzuje výzvy a příležitosti spojené s nasazením dobíjecí infrastruktury EV, zejména pokud jde o veřejnou sféru.

Jednou z možností k dosažení masivního zavádění veřejné nabíjecí infrastruktury je vyhlásit veřejnou soutěž, která by umožnila tržním silám soutěžit o poskytování této služby. Nicméně, některé země si vybrali jiný model, kde jsou to provozovatelé distribučních soustav, kteří vlastní a technicky provozují dobíjecí infrastrukturu jako rozšíření své regulované role. Tato volba umožňuje tržnímu hráči zajišťovat komerční provoz dobíjecích míst a DSO poskytuje měření energie. V dalších zemích si vybrali obce, aby měli tuto infrastrukturu na starosti.

EURELECTRIC vidí poskytování dobíjecí infrastruktury jako spíše tržní aktivitu. Avšak v těch členských státech, kde konkurence ještě nezačala a kde soukromí investoři váhají investovat, mohou provozovatelé distribučních soustav být jak majiteli, tak technickými provozovateli dobíjecí infrastruktury, zejména na veřejných místech. Infrastruktura bude jakési rozšíření jejich regulované role. V těchto případech, musí být dobíjecí infrastruktura součástí distribučního majetku a navrácení vynaložených nákladů musí být zajištěno buď prostřednictvím začlenění do regulačních aktiv nebo prostřednictvím veřejných zdrojů.

Poté, co trhy dospějí a rozvine se konkurence, bude dobíjecí infrastruktura posunuta směrem k volné hospodářské soutěži.