Podíl obnovitelných zdrojů je stále na vzestupu a v roce 2015 představoval téměř 17% spotřeby energie v EU, uvedl v polovině března Evropský statistický úřad EUROSTAT. Zajímavé je, že již jedenáct členských států dosáhlo s velkým předstihem svých cílů pro rok 2020. V roce 2015 se podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie vyšplhal na 16,7% v Evropské unii, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2004 (8,5%), což byl první rok, za který jsou tyto údaje k dispozici.


Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie je jedním z hlavních ukazatelů strategie Evropa 2020. Cílem je dosažení 20% energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 v rámci celé EU. Dalo by se tak říct, že máme již téměř splněno. Nicméně, OZE budou i nadále hrát klíčovou roli při plnění evropských energetických potřeb po roce 2020. Z tohoto důvodu se členské státy již dohodly na novém cíli, a to nejméně 27% do roku 2030.

Nejvyšší podíl obnovitelných energií se nachází ve Švédsku, nejnižší pak v Lucembursku, na Maltě a v Nizozemsku.

Od roku 2004 výrazně vzrostl podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve všech členských státech. Ve Švédsku představují OZE více než polovinu (53,9%) spotřebované energie, dále se pak nachází Finsko (39,3%), Lotyšsko (37,6%), Rakousko (33,0%) a Dánsko (30,8%). Na opačném konci stupnice, čili s nejnižšími podíly obnovitelných zdrojů pak figuruje Lucembursko a Malta (oba 5,0%),  Nizozemsko (5,8%), Belgie (7,9%) a Velká Británie (8,2%).

Každý členský stát EU má své vlastní cíle v rámci strategie Evropa 2020. Vnitrostátní cíle berou v úvahu různá východiska členských států, potenciál výroby energie z obnovitelných zdrojů a ekonomickou výkonnost. Ze 28 členských států EU jich už jedenáct dosáhlo úrovně požadované pro splnění svých národních cílů pro rok 2020: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Finsko a Švédsko. Kromě toho, jsou Rakousko a Slovensko pouze jeden procentní bod od dosažení svého cíle pro rok 2020. Na opačném konci stupnice jsou především Nizozemsko a Francie zatím nejdále od svých cílů. Nizozemsku schází 8,2 procentních bodů od dosažení svého národního cíle pro rok 2020, Francii 7,8 pb, Irsku a Spojenému království oběma 6,8 pb a Lucembursku 6,0 pb.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů
(% hrubé konečné spotřeby energie)

 

                                 2004

2012

2013

2014

2015

Cíl 2020

EU

8.5

14.4

15.2

16.1

16.7

20

Belgium

1.9

7.2

7.5

8.0

7.9

13

Bulgaria

9.4

16.0

19.0

18.0

18.2

16

Czech Republic

6.8

12.8

13.8

15.1

15.1

13

Denmark

14.9

25.7

27.4

29.3

30.8

30

Germany

5.8

12.1

12.4

13.8

14.6

18

Estonia

18.4

25.8

25.6

26.3

28.6

25

Ireland

2.4

7.2

7.7

8.7

9.2

16

Greece

6.9

13.5

15.0

15.3

15.4

18

Spain

8.3

14.3

15.3

16.1

16.2

20

France

9.4

13.4

14.1

14.7

15.2

23

Croatia

23.5

26.8

28.0

27.9

29.0

20

Italy

6.3

15.4

16.7

17.1

17.5

17

Cyprus

3.1

6.8

8.1

8.9

9.4

13

Latvia

32.8

35.7

37.1

38.7

37.6

40

Lithuania

17.2

21.4

22.7

23.6

25.8

23

Luxembourg

0.9

3.1

3.5

4.5

5.0

11

Hungary

4.4

15.5

16.2

14.6

14.5

13

Malta

0.1

2.8

3.7

4.7

5.0

10

Netherlands

2.1

4.7

4.8

5.5

5.8

14

Austria

22.6

31.4

32.3

32.8

33.0

34

Poland

6.9

10.9

11.4

11.5

11.8

15

Portugal

19.2

24.6

25.7

27.0

28.0

31

Romania

16.3

22.8

23.9

24.8

24.8

24

Slovenia

16.1

20.8

22.4

21.5

22.0

25

Slovakia

6.4

10.4

10.1

11.7

12.9

14

Finland

29.2

34.4

36.7

38.7

39.3

38

Sweden

38.7

51.1

52.0

52.5

53.9

49

United Kingdom

1.1

4.6

5.7

7.1

8.2

15

Iceland

58.9

72.5

71.7

70.5

70.2

64

Norway

58.1

65.6

66.7

69.4

69.4

67.5

Albania

28.1

35.2

33.2

32.0

34.9

38

Montenegro

:

41.6

43.7

44.1

43.1

33

FYR of Macedonia

15.7

18.1

18.5

19.6

19.9

28

Turkey

16.2

13.1

14.0

13.7

13.6

-

                 

 

Zdroj: Eurostat