Absence definice skladování na úrovni EU (směrnice o elektřině takovou neposkytuje) vedla v posledních letech k podstatným debatám o vlastnictví skladovacích kapacit v členských státech. Očekávané legislativní návrhy v tzv. zimním energetickém balíčku by pravděpodobně měly takovou definici nabídnout a osvětlit možné role provozovatelů přenosové a distribuční soustavy. Uprostřed těchto živých bruselských debat EURELECTRIC v současnosti precizuje svou pozici, která je aktuálně přezkoumávána napříč expertními skupinami.

Hodnota skladování spočívá v jeho začlenění do elektrizační soustavy. Jeho hlavní přidaná hodnota pramení z řady možných využití, které zahrnují arbitráže energie, balancing, podporu napětí či aktivní správu síťových omezení a úzkých míst. V Bruselu již řada zúčastněných stran vyzývá k zavedení definice a objasnění regulačních podmínek na úrovni EU.

Jako dlouholetý obhájce technologické neutrality a konkurenčních trhů, volá EURELECTRIC po rovných podmínkách pro různé technologie. Například by neměla existovat žádná zvláštní opatření dávající výhodu skladování ve srovnání s odezvou strany spotřeby nebo distribuovanou výrobou. EURELECTRIC nedávno zopakoval, že skladovací kapacity by měly být provozovány účastníky trhu. Také jsme zdůraznili, že je třeba se vyhnout dvojím poplatkům pro ukládání. Evropští politici se zdá uznávají tento fakt.

Očekává se, že segment distribuovaného ukládání bude představovat 50% zařízení pro skladování energie v roce 2020. Jak decentralizované ukládání roste na významu, měly by se na něj vztahovat stejné principy na tržní bázi s několika specifickými výjimkami. Ve své odpovědi na konzultaci týkající se OZE ze začátku tohoto roku, EURELECTRIC zdůraznil, že distribuovaná úložiště by měla být vlastněna a provozována samotnými zákazníky nebo účastníky trhu. Pro velmi specifické situace, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti systému (čímž se optimalizuje provoz DSO),  by provozovatelé distribučních soustav měli být schopni obstarat si skladování na volném trhu prostřednictvím zadávání veřejných zakázek. Provozovatel distribuční sítě by vyjednal obchodní smlouvu s majitelem/provozovatelem skladování a zároveň zajistil, že se jedná o nejekonomičtější variantu. Tyto situace by neměly zasahovat do regulace trhu a neměly by omezovat hospodářskou soutěž. Případné výjimky z této zásady, podle nichž mohlo být distributorovi umožněno vlastnit a provozovat úložiště jsou v současné době diskutovány v Bruselu a zároveň v rámci EURELECTRIC. Další otázky, například zda skladovací majetek vlastněný DSO společností by měl být součástí regulovaných aktiv nebo ne, jsou také předmětem diskusí. Sdružení se zaměřuje na publikování svých názorů během podzimu, aby mohlo poskytnout své pozice Evropské komisi dostatečném předstihu před zimním balíčkem.